Psykisk helse og motstandsdyktighet i den norske befolkningen før og under krisetider

Om prosjektet

Hvordan er det slik at vi ved noen tilfeller kommer oss enklere forbi stressende hendelser, mens vi i andre tilfeller opplever problemer i kjølvannet av slike perioder?

I denne nye studien som Forskningsinstituttet ved Modum Bad står bak, undersøkes disse spørsmålene i den generelle voksne befolkningen i Norge. Modum Bad har ansvaret for gjennomføringen og behandlingen av dette prosjektet som ledes av forskere ved Universitetet i Oxford, Modum bad og Universitetet i Oslo.

En av periodene hvor vi mennesker er i økt risiko for belastninger og utviklingen av psykiske vansker er under krisetider. Gjennom å samle informasjon om hvordan den norske befolkningen håndterer tiden før, under og etter kriser, vil vi i dette prosjektet få viktig kunnskap om hvordan noen av oss har større risiko for å utvikle disse vanskene, og hva som gjør andre bedre rustet til å takle slike endringer.

Målet er å bedre verne om den psykiske helsen til den norske befolkningen. Resultatene fra studien vil også være relevant internasjonalt og bidra til forståelsen av hvordan vi best mulig kan forebygge psykiske helseplager og bruke strategier som ivaretar god helse. 

Å følge nordmenn over tid for å forstå motstandsdyktighet og endringer i helse

For å kunne forstå motstandsdyktighet og endring i helse hos den norske befolkningen, må vi følge de samme individene over tid. Vi vil derfor måle våre deltakere flere ganger. Deltakere som tidligere har vært med i våre befolkningsstudier har nevnt at deltakelse har vært nyttig og givende for dem, og bidratt til at de har forstått seg selv bedre.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (saksnummer: 522020).

Spørsmål og henvendelser

Generell informasjon og spørsmål om prosjektet kan du finne ved å trykke her

Spørsmål og henvendelser om prosjektet kan sendes direkte til følgende e-postadresse: forskningsgruppencope@psykologi.uio

Vi svarer disse fortløpende og vanligvis i løpet av noen få dager.

Ønsker å vite mer om studien?

Ansvarlig institusjon

Våre sponsorer