Hva innebærer det å delta i denne studien?

Deltagelse

Om prosjektet:

Prosjektet har som siktemål å bedre forstå hvordan voksne mennesker håndterer ulike kriser og katastrofer, herunder pandemi, økonomisk resesjon, naturkatastrofer, klimaendringer, krig, o.l. 

Vi vet fra forskningslitteraturen at mange av oss kan få kortvarige psykiske plager som følge av kriser, og for noen blir disse plagene vedvarende. For andre så skaper ikke krisene noen endring i mental helse. Dette prosjektet sikter på å forstå hva det er som opprettholder psykiske plager som følge av ulike typer belastninger, hvilke grupper som er mest sårbare, og hva som tilrettelegger for større motstandsdyktighet mot slike plager. I tillegg vil prosjektet se på utviklingen av motstandsdyktighet, psykiske plager og problemer generelt. Prosjektet vil følgelig gi ny og viktig kunnskap selv om det ikke skulle oppstå noen kriser i løpet av prosjektperioden.


Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet, vil du først fylle ut en pakke med spørsmål som tar ca. 25-40 minutter å svare i Nettskjema. Nettskjema er Norges sikreste og mest bruke datainnsamlingsverktøy, hvor oppgitte opplysninger lagres i systemet Tjenester for Sensitive Data (TSD).  Omtrent 60 dager etter dette vil du fylle ut en noe kortere spørsmålspakke i Nettskjema (ca. 20-25 min). Etter 60 nye dager vil du fylle ut en siste spørsmålspakke i Nettskjema (ca. 20-25 min). Du vil følgelig svare på 3 skjemapakker på Nettskjema-nettsiden i denne fasen av prosjektet. Du vil også i løpet av prosjektperioden få tilbud om å svare kortere daglige spørsmål i 30 dager i en app som heter m-Path 4 ganger om dagen som vil ta 2-3 minutter per gang. Du trenger ikke svare på disse daglige spørsmålene eller laste ned appen m-path for å delta i studien forøvrig.

Vi vil deretter ta kontakt med deg dersom det eventuelt dukker opp en krise av nasjonal karakter, herunder eksempelvis pandemi, kraftig økonomisk resesjon, krig, o.l. Du vil da fylle ut en ny tilsvarende pakke med spørsmål som beskrevet over. Uavhengig av om en slik krise inntreffer, vil vi sende deg et oppfølgingsskjema etter 5 og 10 år.

Hvem kan delta i studien?

Alle over 18 år kan delta i i studien.
Du kan bo i utlandet og fremdeles være med i studien. Du trenger altså ikke å være bosatt i Norge for å kunne delta i studien.


Hvordan kan jeg bli med i studien?

Et tilfeldig antall voksne nordmenn har blitt kontaktet for å bli med i studien. De aller fleste deltakere har fått en invitasjon til å delta i prosjektet gjennom e-post. E-postadressen til deltakerne er med tillatelse og godkjenning hentet i et tilfeldig uttrekk fra det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Deltakelse fra tilfeldige valgte personer er avgjørende i forskning for å få et representativt utvalg av befolkningen, slik at din besvarelse vil være svært viktig til dette formålet. Andre deltakere har fått invitasjon til å bli med i studien gjennom ulike nettsider og mediekanaler som sikter på å nå voksne nordmenn på tvers av landet.

Formidling av studiens resultater

Forskerne bak studien er jevnlig i media hvor de oppdaterer og tilgjengeliggjør funn fra prosjektet så snart disse er klare

Formidling fra dette prosjektet vil også etterhvert tilgjengeliggjøres på denne nettsiden når dette er klart.