Forskerne bak studien

Sverre Urnes Johnson

Prosjektleder (PI)

Omid V. Ebrahimi

Prosjektleder (PI)

Forskerne og psykologene som står bak og leder dette prosjektet er Sverre Urnes Johnson og Omid V. Ebrahimi. De fire prosjektlederne arbeider ved Universitetet i Oslo og Modum Bad, og har tidligere forsket på psykisk helse under krisetider gjennom blant annet COVID-19 pandemien.

Forskerne er jevnlig i media hvor de tilgjengeliggjør funn fra prosjektet så snart disse er klare. Resultater fra dette prosjektet vil også etterhvert tilgjengeliggjøres på denne nettsiden når dette er klart.

Prosjektgruppe

Sverre Urnes Johnson

Professor
Psykologspesialist

Omid V. Ebrahimi

Dobbelkompetansestipendiat
Psykolog under spesialisering

Marieke A. Helmich

Postdoktor
Doktorgrad i psykologi

Asle Hoffart

Professor emeritus
Psykologspesialist

Samarbeid

PACE prosjektet inkluderer samarbeid med verdensledende institusjoner og forskere ved Universitetet i Oxford, Universitetet i Amsterdam, National University of Singapore, KU Leuven, Modum Bad Sykehus, og Universitetet i Oslo.

Denne studien er en del av forskningsgruppen COPE:

Complexity in treatment Outcome, Psychopathology and Epidemiology (COPE) er en forskningsgruppe som studerer hva som bidrar til motstandsdyktighet mot psykiske plager, hva forårsaker og opprettholder psykiske problemer, samt hvordan disse best mulig kan behandles. Gruppen arbeider videre med å forstå psykisk helse og krise-relatert atferd under krisetider.