Vanlige spørsmål og svar

Generelle spørsmål om deltagelse

Prosjektets godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (saksnummer: 522020).

Hvor har prosjektet hentet e-postadressen min fra? 

Som det er oppgitt i invitasjonseposten du fikk fra oss, så er din e-postadresse med tillatelse og godkjenning hentet i et tilfeldig uttrekk fra det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette er et register som kan benyttes i forskning ved spesifikk søknad.

Du kan lese mer som registeret her: 

https://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret 

Kan jeg delta i studien hvis jeg bor i utlandet? 

Dersom du midlertidig bor i utlandet, kan du delta i studien.

Dersom du har flyttet til utlandet for en lengre tidsperiode, kan du bli med i den initielle undersøkelsen. Imidlertid kan senere undersøkelser bli mindre relevante for deg hvis disse omhandler kriser som har oppstått i Norge, og som ikke er av global skala. Ved et slikt tilfelle kan du trekke deg fra studien ved et senere om ønskelig.

Vi takker for din interesse og deltagelse i studien.

Jeg ønsker ikke å kontaktes. Trenger jeg å be om at e-posten min blir slettet eller skjer dette automatisk?

Nei, du trenger ikke å kontakte oss angående dette. 

E-posten din vil slettes automatisk fra våre systemer etter 30 dager dersom du ikke har blitt med (altså dersom du ikke har svart på eller levert skjemaene) i studien. 

Dersom du ikke melder deg på studien ved å svare på studiens skjemaer, vil du totalt få 3 e-poster fra oss før din e-postadresse vil slettes: en første invitasjonsepost, og to e-poster med påminnelser ca. 1 og 3 uker etter invitasjonseposten. Du vil deretter automatisk slettes om du ikke har svart på skjemaene i studien.

Jeg ønsker ikke være med være med i studien. Trenger jeg å kontakte dere dersom jeg ikke ønsker å være med i studien?

Nei, du trenger ikke å kontakte oss dersom du ikke ønsker å bli med i studien. Det er frivillig å delta i studien, og du velger helt selv om du ønsker å delta.

Du vil totalt få 3 e-poster fra oss, før din e-postadresse slettes automatisk dersom du ikke melder deg på studien. Du registreres kun som påmeldt hvis du svarer på den tilsendte undersøkelsen. Dersom du ikke blir med i studien, vil din e-postadresse automatisk slettes etter 30 dager.

Praktiske spørsmål om m-Path eller Nettskjema

Jeg meldte meg på m-Path, men har ikke fått tilsendt spørsmålene i m-Path. Er det noe galt?

Spørsmålene i m-Path kommer først kl. 21:00 dagen etter du registrerte deg i m-Path. Dersom du for eksempel meldte deg på i dag, kommer spørsmålene i appen først i morgen kl. 21:00, og deretter fra og med kl. 09:00 dagen etter på de 4 nevnte tidspunktene, 4 ganger daglige i 4 uker. Disse vil sendes til deg klokken 09:00, 13:00, 17:00, og 21:00.

Du kan finne introduksjonsvideoen til studien her dersom du ønsker å dobbelsjekke at du har satt opp studien riktig.

Har det gått mer enn 2 dager siden du registrerte deg i m-Path uten at du har fått opp spørsmålene i appen? Kontakt oss, så ser vi på det for deg.

Hva er fordelene med å bli med i den daglige delen av studien gjennom appen m-Path?

Prosjektet har blitt grundig pilotert på over 2700 nordmenn, hvor nærmere 8 av 10 svarte at det å fylle ut denne typen spørsmål hjalp dem ved å bidra til at de forstod sin psykiske helse og seg selv bedre, at det var nyttig for dem å delta, og det bidro til at de kunne bedre reflektere over disse temaene sammen med andre.

Jeg ønsker å bli med i den daglige delen av studien i m-Path. Hvordan installerer jeg m-Path?

Du kan se på introduksjonsvideoen til studien her for å få med deg hele installasjonsprosessen. Du finner også en tekstet versjon av denne videoen her, hvor du i tillegg kan spole opp eller ned videoens hastighet slik du måtte ønsker.


Dersom du ønsker å installere m-Path uten å se på videoen:

Koden i m-Path virker ikke. Hva gjør jeg?

1: Har du sjekket at du er i riktig app, altså appen som kun heter 'm-Path'? Appen du skal bruke heter kun 'm-Path' og ikke appen som heter 'm-Path sense'). Dersom du har feilaktig lastet ned 'm-Path sense', så kan du avinstallere denne og laste ned appen som kun heter 'm-Path'. Studiekoden vil da fungere for deg.

2: Har du sjekket at du har oppgitt riktig studie kode i m-Path? Du kan velge ett av 4 tilfeldige undernevnte studiekoder for å bli med i riktig studie:


Husk at studiekoden som ble vist i selve videoen, altså koden 'iii' som nevnt ikke er deltagelseskoden for denne studien. 

Du kan inne på m-Path trykke på «Practitioners», og deretter «Add Practitioners», også skrive inn et av de 4 korrekte studiekodene nevnt over.


3: Opplever du fortsatt problemer?

Du kan avinstallere og installere m-Path på nytt igjen med nytt kallenavn. NB: Husk å oppgi samme epost og telefonnummer som du har oppgitt på Nettskjema

Her er en video med tekst som forklarer hvor koden kan skrives og viser hele prosessen. Husk å oppgi ett av de 4 overnevnte kodene.

Er det mulig å se instruksjonsvideoen til studien igjen?

Ja. Videoen er tilgjengelig her.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får svart på alle spørsmålene på m-Path?

Våre statistiske analyser krever mange svar for å identifisere de viktige nyansene om psykisk helse. For å kunne bruke svarene dine behøves det derfor at du forsøker å svare på så mange som mulig av de daglige undersøkelsene du mottar i m-Path i studieperioden.

Imidlertid er det naturlig at det ikke alltid være mulig å svare. Det er fortsatt mulig å delta i studien og prøve så godt man kan å svare på så mange av varslene som man rekker, slik at din deltakelse vil være nyttig uansett.

Størrelse på teksten passer ikke til mobilskjermen. Hva gjør jeg? 

På noen få mobiltelefoner, særlig dersom skriften på mobilen er forstørret fra før av, kan tekststørrelsen se annerledes ut enn den skal. En løsning på dette er å justere tekststørrelsen på din mobiltelefons generelle innstillinger. 

Dersom overnevnte løsning ikke fungerer for deg, kan du kontakte oss på e-posten under, slik at vi kan vidererapportere dette til m-Path:

E-postadresse: forskningsgruppencope@psykologi.uio.no

Jeg ønsker ikke å være med i m-Path delen av prosjektet. Hva gjør jeg? 

Det er mulig å delta på Nettskjema-delen av studien uten å være med på mobildelen i m-Path.

Du kan selv når som helst melde deg ut av m-Path delen av prosjektet ved å slette appen på din mobiltelefon.

Kan jeg delta kun via Nettskjema og ikke på mobildelen av prosjektet i m-Path

Du kan velge å kun delta på Nettskjema-delen av studien uten å sette opp m-Path dersom du ønsker det.

Du vil da være påmeldt på de 3 nettskjemaene som foregår i denne fasen av studien: den første du allerede besvarte, den andre ca. 2 måneder etter dette, og den tredje ca. 2 måneder etter dette igjen (totalt 3 spørsmålspakker på Nettskjema). Disse skjemaene vil i seg selv gi viktige svar om aspekter av psykisk helse. Du vil da motta invitasjon til Nettskjema-delen av studien når det er på tide å ta oppfølgningsundersøkelsene gjennom e-post.

Andre spørsmål

Hva hvis jeg reiser på ferie? Bruker dere lokale tidssoner? 

Ja, vi bruker lokal tidssone, slik at du vil få e-poster til riktig tid for deg uavhengig av hvor du reiser.

Jeg har et annet spørsmål som ikke er listet opp her

Henvendelser eller spørsmål om studien kan sendes per epost til følgende adresse: forskningsgruppencope@psykologi.uio.no.

Ved henvendelser ber vi deg sende disse kun én gang mens du venter på svar. Vi får mange forespørsler og det kan følgelig ta noe tid før vi får svart på eventuelle hendelser. Vi pleier å svare disse fortløpende og i rekkefølge, vanligvis innen 4 uker.

Spørsmålene jeg ser i m-Path er på Engelsk. Hva er galt?

Spørsmålene i denne studien er på Norsk. Dersom du ser spørsmål på Engelsk, kan det tyde på at du har oppgitt feil kode og registrert deg på feil studie i m-Path.

Du kan da avinstallere og installere m-Path på nytt igjen med nytt kallenavn (NB: husk å oppgi samme e-post og telefonnummer som du har oppgitt på Nettskjema). Husk også å installere i riktig app, altså appen som kun heter 'm-path' (ikke appen som heter 'm-Path sense').

Du kan velge ett av 4 tilfeldige undernevnte koder for å bli med i riktig studie:

Her er en video med tekst som forklarer hvor koden kan skrives og viser hele prosessen. Husk å oppgi ett av de 4 overnevnte kodene.

Husk at studiekoden som ble vist i selve videoen, altså koden 'iii' som nevnt ikke er deltagelseskoden til denne studien.